Plaatsingslijst van de collectie Hope 1602 - 1784
collectie Hope
Colenbrander, bewerkt door: Mirjam Heijs
(c) 1994
Nationaal Archief, Den Haag
Deze inventaris is geschreven in hetNederlands
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Plaatsingslijst van de collectie Hope
Periode:
1602 - 1784
Archiefbloknummer:
1176
Omvang:
1,96 m.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Bevat stukken van Thomas Hope, representant van stadhouder Willem V en van Jan Hope, bewindhebber der VOC, 1770.