Plaatsingslijst van de collectie Hope 1602 - 1784
collectie Hope

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Inleiding: Thomas en Jan Hope
Thomas Hope van 1704 tot 1779. Hij was een van de acht zonen van Archibald Hope en werd geboren in Rotterdam. Op 22-jarige leeftijd ging hij werken voor het handelshuis van zijn oudste broer Archibald junior. Na de dood van zijn broer Archibald in 1734 associeerde hij zich met zijn broer Adriaan. De omzetten van het handelshuis groeiden gestaag. Tijdens de zogenaamde Zevenjarige oorlog (1756-1763) kwam de grote doorbraak. In 1762 werden neef Henry (1735-1811) en zoon Jan (of John; 1737-1784) medefirmanten en de naam van het handelshuis veranderde: van "Thomas & Adriaan Hope" in "Hope & Co". Terwijl henry zich vooral met de firma bezighield, groeide Jan uit tot bestuurder. Zo werd deze o.a. in 1768 lid van het Vroedschap van Amsterdam.
In 1752 werd Thomas Hope be√ędigd als hoofdparticipant in de Kamer Amsterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Vier jaar later werd hij bewindhebber en volgens Hardenbroek was hij al snel de meest invloedrijke van alle bewindhebbers [1]Op 4 april 1766 werd Thomas Hope representant van willem V, opperbewindhebber van de VOC. Als participant, bewindhebber en later representant van Willem V was hij lid van verschillende commissies van de VOC, zoals de commissie tot de directe vaart en handel op China, de commissie tot de visitatie der Boeken, de Secrete Commissie.
Op zijn verzoek werd hij 5 september 1770 uit deze functie ontslagen en nam hij ook ontslag als bewindhebber. Zijn zoon Jan volgde hem op als bewindhebber en bleef dit tot zijn dood in 1784. Het ambt van representant werd na 1770 niet meer vervuld.