Plaatsingslijst van de collectie Hope 1602 - 1784
collectie Hope

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag,
Plaatsingslijst van de collectie Hope
nummer toegang 1.10.46, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, collectie Hope, 1.10.46, inv. nr......