Plaatsingslijst van de collectie Hope 1602 - 1784
collectie Hope

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1    Algemeen
1
Extractresoluties van Heren XVII voornamelijk over financiële en commerciële zaken
1701 februari 21 - 1741 februari 27
1 band
De banden over de jaren 1602 april 15-1657 oktober 18 en 1658 maart 9-1700 september 23 ontbreken
2
Bijlagen op de extractresoluties van de Heren XVII
1658-1738
1 band
3
Alfabetisch zakenregister op de resoluties van de Heren XVII
1602 - 1762
1 omslag
Niet verder voltooid dan tot de letter S
4
Collectanea uit de brieven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden, "vervattende de principaalste orders tot 't maniement van 's Compagniess importanten ommeslag in de gewesten van India"
1613 - 1751
1 band
5
Alfabetisch zakenregister op de brieven van de Heren XVII naar Indië en de Kaap
1613-1692
1 omslag
6-7
Aantekeningen (alfabetische registers) van onderscheiden meest commerciële zaken, verhandeld in de brieven van de Heren VXII naar Indië en de Kaap
1616 - 1692, 1701 - 1732
2 banden
8
Alfabetisch zakenregister op de resoluties van de Kamer Amsterdam
1603 - 1774
 
Niet verder voltooid dan tot de letter E
9-10
Extracten uit het Haags Verbaal, met alfabetische indices
1701 april 5 - 1741 juni 29
2 banden
9
1701 april 5 - 1740 augustus 1
 
10
1741 april 10 - 1741 juni ?
 
11
Aantekeningen van ettelijke zaken betreffende Bengalen getrokken uit het Haagse Verbaal
1711 - 1740
1 band
12
Uittreksel uit de memorie van de afgetreden Bengaalse directeur taillefert aan zijn opvolger
1755
1 band
13
Tabellarische overzichren van inrichting, huishouding en bedrijf van de VOC
1602-1769
1 band
14
"Overwinsten en veragteringen op de resp. comptoiren van Indiën
1700 - 1756
1 "oblong opteekenboekje"
15
Tabellarische overzichten van het bedrijf van de VOC, en van plaatselijke inkomsten van Batavia in het bijzonder
1700 - 1753
1 band
69
"Beschrijving van het Maduresche Rijk" door G.E. Holst. Kopie. Met bijlagen
1762 februari 24
1 band
70
Kopiememorie van de aftredend gouverneur van Ceylon Jan Schreuder aan zijn opvolger Lubbert Jan van Eck
1762 maart 17
1 band
71
Advies van de raad-extraordinaris Louis Taillefert betreffende instructies van de leden van de Hoge Regering. Kopie
1764 juli 19
1 band
72
Secrete resoluties betreffende de gouverneur en raad van Ceylon. Kopie
1764 november 13 - 1765 december 18
1 band