Plaatsingslijst van de collectie Hope 1602 - 1784
collectie Hope

Beschrijving van de archiefbestanddelen

2    Verzamelde stukken over verscheidene onderwerpen betreffende de VOC

2.4   Bengalen
84
Stukken betreffende de handel en VOC-zaken in Bengalen en Hooghly
1756 - 1766
1 omslag
Enige stukken betreffen ook Ceylon. Aantekeningen, samenvattingen e.d. gediend hebbend voor de Haagse Besognes
85
Diverse stukken
86
Diverse stukken