Plaatsingslijst van de collectie Hope 1602 - 1784
collectie Hope

Beschrijving van de archiefbestanddelen

2    Verzamelde stukken over verscheidene onderwerpen betreffende de VOC

2.22   Verbalen
112
"Voorbeelden der onderscheydene Verbalen die jaarlijks gehouden worden in de O.I.C." met register. Kopie
1657 - 1748
1 omslag