Plaatsingslijst van de collectie Hope 1602 - 1784
collectie Hope

Beschrijving van de archiefbestanddelen

2    Verzamelde stukken over verscheidene onderwerpen betreffende de VOC

2.24   Vierjarige rekening
116
Extractnotulen van de besognes van de 24e t/m de 31e Vierjarige rekening
1740 - 1768
1 omslag