Inventaris van het archief van Johannes Hudde, 1602-1703
Johannes Hudde
V.I. van de Wall
(c) 1926
Nationaal Archief
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Archief van Johannes Hudde (levensjaren 1628-1704)
Periode:
1602-1703
Archiefnummer:
1.10.48
Omvang:
1 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Gerrit Hudde (vader) en Johannes Hudde (zoon) waren bewindhebbers van de VOC ter kamer Amsterdam. Bevat ambtelijke stukken