Inventaris van het archief van Johannes Hudde, 1602-1703
Johannes Hudde

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag, archief Johannes Hudde, 1602-1703, nummer toegang 1.10.48, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, Hudde, 1.10.48, inv.nr. ...