Inventaris van het archief van Johannes Hudde, 1602-1703
Johannes Hudde

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B.   Stukken betreffende Westindische zaken.
48
"Copije van de resolutie van de Heeren Burgemeesters en de Raden tot Amsterdam. Op 't stuek van de West-Indische Compagnie. Genomen in augusutus 1649". (Gedrukt).
Dit paskwil op de Amsterdamsche magistraten wordt vermeld bij dr. W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten verzameling berustende in de Koniklijke Bibliotheek, enz. IIe Deel., 1e stuk, no. 6469.
49
"Consideratiën en middelen dienende soo tot voortsetinge als behoudenisse der colonie van Suriname".
c.1696.
1 stuk.
50
Rapport van Jan Scharphuysen, oud-Gouverneur van Suriname, aan de Staten-Generaal. (Gedrukt).
1697.
1 pak.
51
Rapport van Jan Scharphuysen , oud-Gouverneur van Suriname, aan de Directeuren der Geoctroiëerde Societeit van Suriname. Gedrukt.
1697.
1 stuk.