Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van het archief

Archiefvorming
Volgens de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven komstig van mr. D.A. Meerman van der Goes in 1878 door mr. C.W. Hubrecht aan het Algemeen Rijsarchief geschonken. Mr. C.W. Hubrecht was lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en was gehuwd met de kleindochter van mr. D.A. Meerman van der Goes, Jkvr. Jacoba Adriana Petronella Meerman van der Goes, die in 1872 was overleden. Blijkens de correspondentie gevoerd tussen de Algemene Rijksarchivaris enerzijds en mr. C.W. Hubrecht en de archivaris van Amsterdam anderzijds, zijn de persoonlijke stukken, in overeenstemming met de afspraak, aan de familie teruggegegven en een gedeelte dat uitsluitend Amsterdam betrof, aan het archief van de stad Amsterdam afgestaan. Een aantekening van de korte inhoud van die stukken is in het archief van het Algemeen Rijksarchief gevoegd bij de brief van de Algemene Rijksarchivaris aan de archivaris van Amsterdam d.d. 11 december 1878.