Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Waarschijnlijk zijn de officieele stukken die bij de collectie aangetroffen zijn, door mr. D.A. Meerman van der Goes exofficio onder zich gehouden ten dienste van zijn werkzaamheden. Door de functies die mr. D.A. Meerman van der Goes bekleedde en de "merkwaardige" positie van de stad Amsterdam heeft een vermenging van verschillende stukken plaats gevonden, waarin moeilijk een scheiding is aan te brengen. De collectie betreffende de Oostindische Compagnie heeft slechts een fragmentarisch karakter. Maar daar de stukken zich uitstrekken over het gehele arbeidsveld van de Compagnie, kunnen zij een waardevolle aanvulling vormen op het archief van de Oostindische Compagnie zelf. Persoonlijke stukken die nog bij de collectie aanwezig zijn, zijn vermoedelijk achtergebleven stukken van de teruggestuurde familiepapieren. Bij de ordening van de correspondentie is geen scheiding aangebracht tussen de brieven die door de advocaat zijn opgemaakt of ontvangen en die brieven, die door de advocaat zijn opgemaakt of ontvangen en die brieven die door zijn opdrachtgevers zijn ondertekend of ontvangen, daar anders een te kunstmatige scheiding zou zijn ontstaan.