Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van het archief

Verwant archiefmateriaal
Behalve de bovengenoemde stukken die bij de collectie Meerman van der Goes behoorden, bevinden zich onder de collectie Brugmans in het Algemeen Rijksarchief enige bescheiden, die afkomstig zijn van Mr. D.A. Meerman van der Goes. Mr. Pibo Anthony Brugmans was in 1793 tot Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie benoemd en bekleedde dit ambt tot 1796.
Waarschijnlijk zijn deze stukken op de tweede-advocaatskamer van het Oostindisch Huis te Amsterdam achtergebleven en zodoende onder de papieren-Brugmans terecht gekomen. De collectie is door Dr. de Hullu beschreven in het Jaarverslag 1919 en de stukken afkomstig van Mr. D.A. Meerman van der Goes zijn in de derde afdeling van de beschrijving opgenomen onder de nummers: [1]
149
Briefwisseling van Meerman van der Goes met den advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Amsterdam Mr. J.C. van der Hoop over verschillende marine zaken.
1781 april 17-1783 april 12.
1 omslag.
150
Copie-brief van Meerman van der Goes aan de Nederlandschen Consul te Cadix J.W. Nagel over finantie√ęle zaken.
1782 februari 14.
1 stuk.
151
Brief aan Meerman van der Goes over compagnieszaken van de advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Zeeland J. Steengracht. Met bijlagen.
1783 januari 22.
1 stuk
152
Brieven aan Meerman van der Goes van P.E. van de Perre en F.W. Boers te Parijs.
1783 mei 4
1 stuk.
Stukken betreffende Urk en Schokland die in de collectie aanwezig waren, zijn in het Algemeen Rijksarchief gevoegd bij de archivalia betreffende de eilanden Urk, Emmeloord en Ens. Deze archiefstukken uit diverse verzamelingen afkomstig zijn beschreven door Mej. Ch.J.A.M. Schaepman.