Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

I   Vergaderingen

a   Algemeen
1
Convocaties, agenda's, leggers van Overgekomen Papieren en concept- resoluties van de vergaderingen van Heren XVII; tevens concept-resoluties van de besoignes en commissies voor persoonlijk gebruik van de tweede advocaat der Compagnie, mr. D.A. Meerman van der Goes.
1777-1783
1 omslag
2
Lijst, houdende opgaven van commissorialen gedaan in het jaar (niet ingevuld), oktober en april. (Concept).
z.d.
2 stukken