Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

I   Vergaderingen

b   Aantekeningen en resoluties.
3
Aantekeningen, gehouden door mr. D.A. Meerman van der Goes van het verhandelde en de daarop gevolgde besluiten in de vergaderingen van het Haags Besoigne over de ingekomen stukken van Azië en Kaap de Goede Hoop van het jaar 1776 en primo 1777.
1778
1 omslag
4
Resolutie van de Secrete Commissie aangaande de ingekomen missiven. (Minuut).
1783 februari
2 stukken
5
Extract uit de resoluties van de bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam betreffende de termijn van het verblijf van de compagnies-gecommitteerden te Parijs. (Afschrift).
1783
1 stuk