Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

1   Minuten van brieven met daarbij behorende ingekomen brieven van meer algemeen karakter.

a   Stadhouder (opperbewindhebber).
6
Missiven van en aan de tweede advocaat van de V.O.C., D.A. Meerman van der Goes aan en van de Prins van Oranje. (Origineel en minuut).
1781-1782
6 stukken.
7
Missiven, gewisseld tussen graaf T(homas) I(saac) de Larrey, secretaris van de prinsen van Oranje, en de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende brieven van Gouverneur en Raad van de Kaap aan de Prins van Oranje. (Origineel en minuut).
1782
2 stukken