Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

1   Minuten van brieven met daarbij behorende ingekomen brieven van meer algemeen karakter.

c   Advocaat-fiscaal van de Admiraliteit.
9
Missiven, gewisseld tussen de tweede advocaat van de V.O.C. mr. J(ohan) C(ornelis) van der Hoop. (Origineel, afschriften en minuten).
1781-1783
1 omslag
10
Missiven, gewisseld tussen de tweede advocaat van de V.O.C., mr. D.A. Meerman van der Goes en de advocaat-fiscaal van de Admiraliteit op de Maze te Rotterdam, mr. D(irk) R(udolph) wijckerheld Bisdom. (Afschriften en origineel).
1782-1783
1 omslag
11
Missiven, van en aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan en van de advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van Zeeland, mr. J(ohan) Steengracht van Oosterland. (Minuten en origineel).
1783
3 stukken