Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

1   Minuten van brieven met daarbij behorende ingekomen brieven van meer algemeen karakter.

d   Bewindhebbers
12
Brieven, gewisseld tussen de bewindhebbers der V.O.C. J Graafland Pietersz. en de tweede advocaat van de V.O.C., mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel en afschriften).
1781-1783
1 omslag
N.B. Met een onvolledige lijst van brieven.
13
Brieven van en aan de heren bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam aan en van de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel en minuten). Met bijlage.
1782
7 stukken