Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

2   Minuten van brieven met daarbij behorende ingekomen brieven betreffende speciale onderwerpen.
17
Brieven van de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan de eerste advocaat mr. F.W. Boers tijdens de missie van Boers-v.d. Perre in Frankrijk naar aanleiding van de oorlog tegen Engeland. (Afschriften en minuten).
1781-1783
1 omslag
N.B. In bijvoegde lijst blijkt dat de oorspronkelijk ook aanwezig waren de brieven van de 1e advocaat mr. F.W. Boers aan de 2e advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes.
18
Brieven, gewisseld tussen mr. D.A. Meerman van der Goes en de heren mr. F.W. Boers en P. E. van de Perre in Parijs, betrekking hebbende op de Frans-Nederlandse militaire ondernemingen in Azië en aan de Kaap. (Afschriften en Minuten).
1782-1783
1 omslag
19
Missiven van en aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan en van de griffier van de Staten-Generaal, H. Fagel betreffende het verzoek van J. Fr. Schmidt aan de Staten-Generaal. (Origineel en minuut).
1782
2 stukken