Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

3   Uitgaande stukken betreffende speciale onderwerpen.

a   Europa.

aa   Stadhouder (opperbewindhebber).
20
Missiven van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Prins van Oranje betreffende de bestemming van 's Lands schepen. (Minuut).
1783 januari
2 stukken
21
Missive van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Prins van Oranje betreffende het voorstel om enige snel zeilende vaartuigen in gereedheid te brengen om wanneer de vrede gesloten is terstond naar Indië te vertrekken. (Afschrift).
1783 maart 13
1 stuk