Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

3   Uitgaande stukken betreffende speciale onderwerpen.

a   Europa.

bb   Staten-Generaal (griffier).
22
Missive van Heren XVII aan de Staten-Generaal betreffende de financiën der V.O.C. en de verliezen van de Compagnie wegens de oorlog met Engeland. (Afschrift).
1783 juni 3
1 stuk