Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

3   Uitgaande stukken betreffende speciale onderwerpen.

a   Europa.

cc   Bewindhebbers, commissies V.O.C.
23
Missive van mr. D.A. Meerman van der Goes aan de bewindhebbers ter kamer Amsterdam over enige door hem door te zenden resoluties van de Staten-Generaal. (Afschrift).
1781 augustus 26
1 stuk
24
Missive van mr. D.A. Meerman van der Goes aan de bewindhebbers ter kamer Amsterdam betreffende zijn audiëntie bij de raadspensionaris. (Afschrift).
1781 oktober 15
1 stuk
25
Brieven van de bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam betreffende het verblijf van Compagnies gecommitteerden mr. W.F. Boers en P.E. van de Perre te Parijs. (Originele en Minuten).
1783
3 stukken
26
Missive van het Haagse Besogne aan de kamer Amsterdam betreffende de gelden voor Azië. (Concept).
1782 augustus 23
1 stuk