Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

3   Uitgaande stukken betreffende speciale onderwerpen.

a   Europa.

dd   Consuls, commissarissen etc.
27
Missiven van het geheim comité en van de Heren XVII aan Jan Willem Nagel en Maurits Jacob Robe, consuls te Cadix; de commandeur der retourvloot Cornelisz.; de oppperhoofden en de Brede Raad van de retourschepen te Cadix betreffende; compagniesaangelegenheden, in het bijzonder die betrekking hebben op de retourschepen. Met een lijst van de brieven. (Minuten en afschriften).
1781
1 omslag
28
Missiven van het geheim comité en de advocaten van de V.O.C. mr. F.W. Boers en mr. D.A. Meerman van der Goes aan Jean Christoffel van Deur, commissaris in de Sont te Elseneur betreffende compagnieszaken. (Minuten).
1781, 1782
7 stukken
29
Missiven van de advocaten der V.O.C. mr. F.W. Boers en mr. D.A. Meerman van der Goes aan Jan Hendrik Fasmer, consul te Bergen betreffende compagniesaangelegenheden. (Minuten).
1781, 1782
3 stukken
30
Missiven van de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan de heren Von Oosten en Von Craghe, gouverneur en commandant van de troepen te Drontheim. (Minuten).
1781, 1783
2 stukken
31
Missiven van de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Minister van Staat (gezant) te Hamburg; Hogguer betreffende een oproep voor de gebroeders Box. (Minuut).
1782
2 stukken.
32
Missiven van de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan Christiaan Albrecht graaf van Rechteren, gezant van de Republiek te Kopenhagen betreffende compagnieszaken. (Minuten).
1782, 1783
5 stukken