Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

3   Uitgaande stukken betreffende speciale onderwerpen.

b   Azië en Kaap de Goede Hoop.

aa   Algemeen.
34
Missiven van de Heren XVII houdende instructies voor de Gouverneur-Generaal te Batavia en de Gouveneurs van Ceylon en de Kaap in verband met de oorlog. (Afschrift).
1782
3 stukken
35
Missive van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de gouverneurs, commissarissen of andere opperhoofden van comptoiren van de V.O.C. op Ceylon of Malabar houdende instructie voor deze comptoiren. (Afschrift).
1783 januari 15
1 stuk
36
Missiven van Heren XVII aan de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië en de gouverneurs van Ceylon en de Kaap betreffende inlichtingen over de vredesonderhandelingen en hetgeen daartoe betrekking heeft. (Minuten).
1783 juni
1 stuk
37
Missiven van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Gouverneur-Generaal te Batavia en de gouverneurs van Ceylon en de Kaap betreffende de vorderingen van de vredesonderhandelingen. (Afschrift).
1783 augustus 29
3 stukken
38
Missiven van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Gouverneur-Generaal te Batavia en de gouverneurs van Ceylon en de Kaap betreffende de ondertekening van de preliminaire vredesartikelen. (Minuut).
1783 september 21
2 stukken