Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

3   Uitgaande stukken betreffende speciale onderwerpen.

b   Azië en Kaap de Goede Hoop.

bb   Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia.
39
Missive van de gevolmachtigden van Heren XVII aan Gouverneur-Generaal en Raden van Ned. Indië betreffende maatregelen in de oorlog. (Minuut).
1782 oktober 17
1 stuk
40
Missive van de Secrete Commissie van de V.O.C. aan de Hoge Regering te Batavia betreffende de instructie om retourschepen met ladingen te zenden zodra er vrede komt.
1782 december 18
1 stuk
41
Missive van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië betreffende het zenden van retourschepen. (Minuut).
1783 maart 10
1 stuk