Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

4   Ingekomen stukken betreffende speciale onderwerpen.

a   Europa.

bb   Staten-Generaal (griffier).
42
Missive van de Staten-Generaal aan de bewindhebbers van de V.O.C. betreffende het vertrek en verblijf van de landsschepen in de Indische zeeën. (Afschrift).
1782 december 16
2 stukken
43
Missive van de heer H. Fagel, griffier van de Staten-Generaal aande tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende het verzoek van baron Von Reischach, ambassadeur van de Keizer van Duitsland in Den Haag, om aanbevelingsbrieven voor de heren Hydingen, Marter, Boos, Mol en Stupitz, die in opdracht van de Keizer naar verschillende plaatsen van Oost-en West-Indië willen reizen, z.g. voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Met bijlagen. (Origineel en afschriften).
1782
6 stukken