Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

4   Ingekomen stukken betreffende speciale onderwerpen.

a   Europa.

cc   Bewindhebbers en compagniesdienaren.
44
Brief van de klerk Van Twist aan de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes ter informatie van voorgevallen compagnieszaken, met bijlage van een afschrift-brief van de heer Frans Johan Landman.
1781 december 13
2 stukken
45
Missiven van de equipagemeester der V.O.C. Adriaan Arend Titsingh aan de tweed advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes. Met een onvolledige lijst van de missiven. (Origineel).
1781-1782
1 omslag
46
Brief van J. Paardekoper in het schip Ganges aan de Heren XVII. (Origineel).
1782 mei 12
1 stuk
47
Brieven van de heer Adriaan Salomon van der Hoop, bewindhebber der V.O.C. ter kamer Amsterdam, aan mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel).
1786
4 stukken