Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

4   Ingekomen stukken betreffende speciale onderwerpen.

a   Europa.

dd   Gezanten etc.
48
Missiven van Jan Walraad graaf van Welderen, gezant van de Republiek in Engeland aan de Staten-Generaal betreffende de scheepvaart der Denen volgens een artikel van de overeenkomst van gewapende neutraliteit tussen Denemarken en het hof Engeland. Met bijlagen. (Afschriften).
1780
6 stukken
49
Missiven van de Franse gezant bij de Republiek, Paul François de Quellon, hertog de la Vauguyon, aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel).
1781
8 stukken
50
Missiven van de heer Thimothy Nucella, agent/correspondent van de V.O.C. mr. F.W. Boers en mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel).
1781
2 stukken
51
Missive van de heer J. Doringer aangaande de memorie van baron Von Reyschach, ambassadeur van de Keizer van Duitsland betreffende de kwestie over het varen onder Keizerlijke vlag. Met bijlage. (Afschrift en origineel).
1782 maart
2 stukken
52
Brief van de heer G. van Staveren te Leiden, aan mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende een memorie van de heer Saint Saphorin over een Deens schip aan de Kaap. (Origineel)
1782 juni 22
1 stuk
53
Missiven van de Pruisische gezant, baron de Thulemeier aan de pensionaris van de stad Amsterdam mr. D.A. Meerman van der Goes. Met een nota van de bewindhebber der V.O.C. J. Graafland Pietersz. (Origineel).
1782
1 omslag
N.B. Hierbij ook en afschrift en translaat der resolutie van de Koning van Pruisen aangaande de scheepvaart en zeehandel van de Pruisische onderdanen gedurende de oorlog.