Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

4   Ingekomen stukken betreffende speciale onderwerpen.

a   Europa.

ee   Diverse personen.
54
Brieven en verzoekschriften van diverse personen aan mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel).
1776-1789
1 omslag
55
Brieven van de heer V. Meuschen (?) aan mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende verschillende zaken. (Origineel).
1781
4 stukken
56
Missive van mr. Pieter Cornelis Hasselaer (van de beide Eemnessen), burgemeester van Amsterdam en oud-dienaar van de V.O.C. in Indië aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende het huldebetoon voor de leden van de Hoge Regering te Batavia. (Origineel).
1782 december 29
1 stuk