Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

4   Ingekomen stukken betreffende speciale onderwerpen.

b   Azië en Kaap de Goede Hoop.

aa   Algemeen.
57
Missive houdende rapport over compagnieszaken in Azië. (Afschrift).
1777-1779
1 stuk
N.B. De brief is niet compleet.
58
Register van de stukken, die door de eerste secretaris der Hoge Regering, D. Goetbloed, aan de tweede advocaat van de V.O.C. werd gezonden. (Origineel).
1780 oktober 30
1 stuk