Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

A   De tweede advocaat in opdracht van Heren XVII, kamer Amsterdam en de daaruit ontstane commissies.

II   Correspondentie

4   Ingekomen stukken betreffende speciale onderwerpen.

b   Azië en Kaap de Goede Hoop.

bb   Compagniesdienaren.
59
Missive van Abraham Josias Sluysken, secunde en hoofdadministrateur te Suratte aan de tweede advocaat van de V.O.C., mr. D.A. Meerman van der Goes. (Origineel en afschrift).
1779
2 stukken