Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

2   Bewindhebbers, hoofdparticipanten, Vijfde Departement.
80
Extract uit de resoluties van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam betreffende de benoeming van mr. Jan Baptista Slicher tot bewindhebber. (Afschrift).
1785 februari 23
1 stuk
81
Eis en sententie van het Hof van Holland in de zaak tussen de bewindhebbers van de V.O.C. ter kamer Zeeland en Daniel Barbe, predikant te Middelburg. (Minuut en afschrift).
1770
2 stukken
82
Brief van de heer A. van Zeebergh aan mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de aanstelling van hoofdparticipanten. (Origineel).
1784 september 25
1 stuk
83
Brief van mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de aanstelling van de hoofdparticipanten. (Minuut).
1784 september 30
1 stuk
84
Brief van de heer J.B. Bicker aan mr. D.A. Meerman van der Goes houdende zijn mening over de aanstelling van hoofdparticipanten. (Origineel).
1784 oktober 2
1 stuk
85
Particuliere aantekeningen van mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de hoofdparticipanten.
Z.d.
1 stuk
86
Stukken houdende het resultaat van het onderzoek door een commissie betreffende de hervorming in het Vijfde Departement van de V.O.C. en het compagniesbeleid. (Afschrift en minuten).
Z.d.
2 stukken
N.B. Deze commissie was geauthoriseerd door de vroedschap van Amsterdam.