Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

3   Equipage.

a   Algemeen.
87
Brief van Adriaan Arend Titsingh, equipagemeester der V.O.C. ter kamer Amsterdam aan de bewindhebbers der V.O.C. met betrekking tot het Departement van de Equipagie. (Origineel).
1783 april 30
1 stuk
88
Memorie houdende beschouwingen ten aanzien van de equipagiën ter zee. (Minuut).
Z.d. (1793)
1 stuk
89
Aantekeningen betreffende compagniesrekeningen en een raming van compagniesbenodigdheden. (Concept).
Z.d.
1 stuk