Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

3   Equipage.

b   Bouw en huur van schepen.
90
Missive van de bewindhebbers van de V.O.C. ter kamer Amsterdam aan die van de kamer Rotterdam betreffende het bouwen van een schip. (Afschrift).
1783
1 stuk.
91
Fragment van en stuk betreffende de huur door de Compagnie van particuliere schepen voor de vaart op Indië.
Z.d.
1 stuk