Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

3   Equipage.

c   Bewapening en uitrusting.
92
Extract uit de resoluties van Heren XVII en van de Staten van Holland betreffende verlenging van dispensatie voor de heer J. Hope (van de firma Hope& Co.) van zijn eed als bewindhebbers der V.O.C. opdat hij het benodigde geschut aan de V.O.C. mag leveren. (Afschriften).
1774, 1781
2 stukken
93
Brieven, gewisseld tussen Carel George graaf van Wassenaer, heer van Wassenaar en Twickel en de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de equipage van het schip "Princes Maria Louisa" onder bevel van kapitein Berghuis. (Origineel en minuut).
1781
2 stukken
94
Brieven, gewisseld tussen de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes en de kapitein-ter-zee De Bruyn betreffende de strategie voor de gewapende compagniesschepen tijdens een aanval.. (Afschrift en origineel).
1781 augustus 31
2 stukken
95
Ontwerp voor de uitrusting van het schip "Schoonderloo" door de kamer Delft tot een gewapend schip. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk
96
Notitie van voorwerpen behorende tot de uitrusting en bewapening van de schepen Holland, Voorberg, 't Zeepaard en de Ganges voor Batavia en de Kaap. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk