Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

3   Equipage.

d   Personeel.
97
Rapport betreffende de bemanning van het schip 't Zeepaard. (Origineel).
1781 augustus 27
1 stuk
98
Missiven van Joan Carl Scholz, Nederlands consul op het eiland St. Michel aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. Meerman van der Goes betreffende in vrijheidstelling van de kapitein Herman Boers, J. Wisseling en J.H Grapé, gevangen door de Engelsen. (Origineel en afschrift).
1781
4 stukken
99
Notities betrekking hebbende op de manschappen van de schepen Hoolwerf, 't Zeepaard, Voorberg en de Ganges. (Afschriften).
1781
6 stukken
100
Brieven, rekening en extract uit het aktenboek van het Hoge Gerechtshof van de Admiraliteit van Groot Brittanië betreffende het schip Vrouwe Catharina Wilhelmina en haar bemanning dat door het Engelse oorlogsschip Perseus is genomen. (Afschrift).
1781
4 stukken
101
Rapport van A. Jager (klerk?) aan de bewindhebbers van Hoorn betreffende zijn onderzoek naar Pruisische onderdanen op V.O.C.-schepen. (Origineel).
1782 april 14
1 stuk
102
Rapport van het Departement van de Commercie betreffende de ziekte-en sterfgevallen op de schepen naar de Kaap. (Afschrift).
Z.d.(c. 1780)
1 stuk
N.B. Het blijkt uit dit rapport niet duidelijk, waarom het Departement van de Commercie hiermede bemoeiingen had.
103
Lijst van de bemanning op het schip Java. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk