Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

3   Equipage.

e   Aanwerving van manschappen.
104
Lijst, houdende de aantallen van recruten geleverd door met name genoemde luitenants. (Afschriften).
1780-1781
2 stukken
105
brievn aan en van de advocaat van de V.O.C. met de bijhorende memories betrekking hebbende op het aanwerven van militairen voor Indië. (Originelen en afschriften).
1780-1782
1 omslag.
106
Ontwerp-aanstellingsbrief voor de luitenants in dienst van de V.O.C. belast met het aanwerven van manschappen. (Minuten).
1781
3 stukken
107
Brief van de heer Bourgeois aan mr. D.A. Meerman van der Goes met getuigschriften inzake een recruut, die in Duitsland nog een straf moet ondergaan. (Origineel).
1781
3 stukken
108
Missiven betreffende de aanwerving van manschappen gedaan door generaal-majoor baron Von Wilke. (Originelen en afschriften).
1781-1782
1 omslag
109
Brief van de tweede advocaat van de V.O.C. aan de consul te Genua betreffende de werving van matrozen van een schip van de V.O.C. (Afschrift).
1782
1 stuk.
110
Stukken betreffende de aanwerving van manschappen.
1783
3 stukken.
111
Lijst van aantal militairen door de respectieve luitenants aangenomen. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk
112
Vragenlijst met beantwoording door mr. D.A. Meerman van der Goes over de aanwerving van manschappen voor de V.O.C.
Z.d.
1 stuk