Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

3   Equipage.

h   Uitgezeilde schepen.
123
Lijst van aangekomen en vertrokken schepen en vaartuigen in/van Batavia, sedert primo januari tot ultimo september 1780. (Afschrift).
1780
1 stuk
124
Missiven van Heren XVII aan de Staten-Generaal houdende verzoek om geleide voor compagniesschepen. (Afschrift).
1781 april 23
1 stuk
125
Rapport van Jacob de Lange betreffende uitgezeilde schepen. (Afschrift).
1782 juli 2
1 stuk
126
Missive van de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan mr. J.C. v.d. Hoop, advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam, tevens lid van het Departement van Marine van Zijne Hoogheid betreffende de mogelijkheid over het vertrek van twee schepen uit Texel. (Minuut).
1783 juni 8
1 stuk.
127
Missive van de tweed advocaat van de V.O.C. ter kamer Amsterdam aan de kamer Zeeland houdende instructies voor de kapitein Segon, commandeur van het compagniesschip De Gerechtigheyd liggende in Zeeland. Met bijlage. (Minuut en afschrift).
1783
2 stukken