Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

4   Stukken betreffende de loonadministratie.

a   Algemeen.
130
Samenvatting van de overgaande soldijrekeningen van Batavia nar de kamers Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. (Afschrift).
1780 oktober 5
1 stuk
131
Brieven van enige officieren op de in Texel liggende schepen aan de heren bewindhebbers over te weinig uitbetaalde voorschotten. (Origineel).
1781 juli
2 stukken
132
Memorie van de boekhouders van de Monstering van de V.O.C. betreffende de te verstrekken emolumenten van de manschappen van de schepen Potzdam en Ooster Eems, die in het jaar 1782 naar China zijn gevaren.
1783
1 stuk
133
Memorie over de inkomsten en uitgaven van de soldaten in dienst van de V.O.C.
Z.d.
1 stuk
134
Aantekening betreffende de hoogte van de door de V.O.C. uit te betalen premies boven de gewone gages.
Z.d.
1 stuk
135
Lijst houdende opgave van de gage en kostgelden voor de soldaten in Azië en de Kaap. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk