Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

5   Stukken betreffende de koopmanschappen.

a   In-en verkoop van goederen en specie.
141
Resoluties van de besognes voor de verkoop van compagniesgoederen. (Concept).
1783
1 stuk
142
Berekening van de in-en verkoop van piasters.
Z.d.
1 stuk
143
Notitie waarin wordt aanbevolen de prijzen van de artikelen laag te houden. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk