Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

5   Stukken betreffende de koopmanschappen.

b   Retouren en veroverde goederen.
144
Lijst, houdende opgave van ladingen der retourschepen.
1778
1 stuk
145
korte opsomming van de ladingen van de schepen Anthonetta Coenrardina, Behemoth, De Concordia, Oud-Haarlem , Beervliet en Vreeburg. (Afschrift).
1780
1 stuk
146
Lijst der retourschepen voor het najaar van 1780 en het voorjaar van 1781. (Afschrift).
1780/1781
(Gedrukt) 1 stuk
147
Lijst van brieven en papieren rakende de retourschepen die in Trondhjem liggen.
1781
1 stuk
148
Nota's betreffende voorstellen om de ladingen van de uit China komende schepen Honcoop, de Pearl, Middelburg en Hoog Carspel aan de Kaap veilig te stellen, achterhaald door het nemen van die schepen door de Engelsen. (Afschriften).
1781
1 omslag
149
Garantiebewijzen door de advocaten van de V.O.C. uitgegeven aan de bevrachters van het Pruisische schip De Goede Hoop en de Oostenrijkse schepen De Waaksaamheydt en De Societijd, waarvan de ladingen echter aan de Compagnie behoren. (Afschriften).
1781
3 stukken
150
Missiven van de bewindhebbers der V.O.C. en het Geheime Committee aan de commandeur en verdere gezagvoerders van de retourschepen te Trondhjem en de bijbehorende zaken. (Minuten).
1781-1782
1 omslag
151
Extract- resolutie van de Staten-Generaal betreffende maatregelen voor het vervoeren van retourladingen van de Kaap de Goede Hoop. (Afschrift).
1782 oktober 1
1 stuk
152
Memorie met een begeleidingsbrief van mr. D.A. Meerman van der Goes ter berekening van de schade die de V.O.C. geleden heeft gedurende de oorlog, die men op de Engelsen zou kunnen verhalen. (Minuut).
1783 januari 2
2 stukken.
153
Notities en berekeningen van de schade door de V.O.C. geleden gedurende de oorlog tegen Engeland. (Afschrift).
Z.d.
4 stukken