Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

5   Stukken betreffende de koopmanschappen.

c   Compagniespakhuizen.
154
Aantekeningen betrekking hebbende op de zaken van de bewindhebbers van de V.O.C. tegen een aantal met name genoemde personen, wegens onrechtmatigheden in de pakhuizen van de Compagnie. (Minuut).
Z.d.
1 stuk