Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

5   Stukken betreffende de koopmanschappen.

d   Particuliere ondernemingen.
155
Stukken betreffende het verzoek van J. van Rheenen en B.J. Artoys om afgifte van medegebrachte Kaapse wijn. (Minuut)
1779
2 stukken
156
verklaring ten behoeven van kapitein Adriaan ver der Giese op het schip Berlin, komende van Riga op de weg naar Kaap de Goede Hoop. (Origineel).
1782
1 stuk
157
extract uit het register der resoluties van de Staten-Generaal betreffende het voorval van het aangekomen particuliere schip De Antoinette in Bengalen, uitgerust door de firma Robert Charnouck te Vlissingen. (Afschrift).
1789 december 11
1 stuk
158
Missive van de bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam aan de Staten-Generaal betreffende een verzoekschrift van Nicolaas en Jacob van Staphorst en Hubart, kooplieden te Amsterdam. (Afschrift).
1790
1 stuk.
159
Memorie betreffende het request van de Amsterdamse kooplieden voor het opslaan van de ontladen goederen uit het Amerikaanse schip The Illustrious President. (Concept).
Z.d.
1 stuk