Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

6   Stukken betreffende financieele aangelegenheden.

a   Algemeen.
160
Begrotingen ten aanzien van de Kas der V.O.C. voor de 2½ laatste maanden van de jaren 1777,1778,1779 en 1781.
1777-1779, 1781
4 stukken.
161
"Staat Generaal", algemeen overzicht der respectieve kamers van de V.O.C. sedert 1 juni 1779-31 mei 1780.
1780
1 stuk
162
Antekeningen betreffende de berekeningen van het bankgeld van medio maart 1781-medio januari 1783.
1783
2 stukken
163
Ramingen van de inkomsten en uitgaven van de V.O.C. voor de jaren 1794 en 1794/1795.
1794
2 stukken