Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

6   Stukken betreffende financieele aangelegenheden.

c   Negotiaties, loterijen etc.
181
Missiven van Heren XVII aan de Staten van Holland om steun ten aanzien van hun verzoek aan de Staten-Generaal voor het doen van een negotiatie. (Afschriften).
1781-1782
4 stukken
182
Missive van Heren XVII aan de Staten-Generaal houdende verzoek om een negotiatie te mogen houden. (Afschrift).
1782 februari 21
1 stuk
183
Missiven van de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Thesaurier-generaal Gillis betreffende de negotiatie voor de V.O.C. (Afschrift).
1782 februari
1 stuk
184
Missive van de Heren XVII aan de Staten-Genraal betreffende de noodzakelijkheid van de aangevraagde negotiatie. (Afschrift).
1782 april 9
2 stukken
185
Missive van de bewindhebbers van de V.O.C. ter kamer Amsterdam aan de Staten van Holland houdende verzoek om de uit te geven negotiatie onder de provinciale garantie te stellen. (Afschrift).
1782 april 23
1 stuk
186
Stukken betreffende de te doene negotiatie in de vorm van een loterij ten behoeve van de V.O.C. (Afschrift).
1783 november
3 stukken
187
Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland met de bijbehorende bijlagen betreffende een plan van een negotiatie van 7.000.000 gulden in de vorm van een loterij ten behoeve van de V.O.C. (Afschrift).
1784
(Gedrukt) 3 stukken
188
Aantekeningen en aanmerkingen betreffende een plan tot negotiatie ten behoeve van de V.O.C. (Afschriften).
Z.d.
3 stukken
189
Aantekeningen en berekeningen van de obligaties en loterijen van de uit te geven negotiatie ten behoeve van de V.O.C.
Z.d.
3 stukken
190
Aantekeningen van een berekening van de interest van fl. 25.000,- die de Compagnie jaarlijks aan het Gemeene Land moet betalen (Concept).
Z.d.
1 stuk