Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

6   Stukken betreffende financieele aangelegenheden.

d   Subsidies.
191
Missive van Heren XVII aan de Staten-Generaal houdende verzoek om subsidie uit de landkas voor de extra uitgaven waarmee de Compagnie zich vanwege de oorlog heeft moeten bezwaren. (Afschrift).
1781 september 6
1 stuk
192
Pro memorie van de Heren XVII over het verzoek om een subsidie van fl. 2.000.000,- uit de landkas. (Afschrift).
1781
1 stuk
193
Missive van Heren XVII aan de Staten-Generaal betreffende de nodige gelden voor het instandhouden van de handel. (Afschrift).
1783 juli 14
1 stuk
194
Missive van Heren XVII aan de Staten-Generaal betreffende het verzoek om de nodige gelden binnen hetzelfde jaar nog te verlenen. (Afschrift).
1783 augustus 21
1 stuk
195
Missive van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam aan de Staten van Holland betreffende een subsidie bijwijze van lening desnoods na de verkoping van de ladingen eventueel te restitueren. (Afschrift)
1783 september 12
1 stuk