Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

6   Stukken betreffende financieele aangelegenheden.

e   Dividenten, belasting etc.
196
Missive van de bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam aan de Staten van Holland betreffende een uitstel voor de uitkering van dividenten aan de aandeelhouders van de V.O.C. (Afschrift).
1781 januari 31
1 stuk
197
Missive van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam aan de Staten vvan Holland houdende verzoek om de aandeelhouders van de V.O.C. vrijstelling te verlenen van het betalen van belastingen. (100e en 200e penning). (Afschrift).
1782 maart 7
1 stuk