Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

6   Stukken betreffende financieele aangelegenheden.

g   Muntzaken.
201
Notitie van het baar zilver en diverse muntspeciën door de respectieve kamers aangebracht sedert primo januari tot ultimo september 1780 door ieder schip afzonderlijk. (Afschrift).
1780
1 stuk