Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

6   Stukken betreffende financieele aangelegenheden.

h   Wissels, assignaties.
202
Lijst van de op assignatie verstrekte gelden uit de betaling in Nederland. (Afschrift).
1780-1781
1 stuk
203
Nota van wisselbrieven uit Bengalen getrokken ten laste van de V.O.C., betaalbaar in het najaar van 1781 in handen van de firma Hope en Co. (Afschrift).
1782
1 stuk
204
Protestbrief van de notaris Pierre Frassinet te Amsterdam uit naam van Pye Rich en Comp. aan de Heren XVII wegens niet betaalde assignaties. (Origineel).
1782
1 stuk
205
Brief van J.C. Hartsinck cs., bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam betreffende hun weigering om bij acceptatie van wissels een gevolmachtigde te laten optreden. (Origineel).
1783 augustus 21
1 stuk