Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

6   Stukken betreffende financieele aangelegenheden.

i   Correspondentie boekhouder kamer Amsterdam met de eerste advocaat.
206
Missiven aan en van de boekhouder van de kamer Amsterdam der V.O.C. Guill. Titsingh aan en van de eertse advocaat van de V.O.C. mr. F.W. Boers. (Originelen en afschriften).
1780-1781
1 omslag